Hoppa till sidans innehåll

Regler för 7-manna fotboll


INLEDNING

För att minska risken för skador inom korpfotbollen vill vi uppmana alla lagledare och spelare:

 

att avsätta tillräcklig tid för uppvärmning (10-15 minuter) i form av joggning, gymnastik och stretchövningar etc före match. Ordentligt uppvärmd minskar skador och onödigt lidande.

 

att inte till vilket pris som helst försöka vinna en match. Motion och friskvård i gemenskap och att ha kul tillsammans är ju ändå det väsentligaste i Korpens verksamhet. Ett balanserat humör och trivsel på planen minskar också risken för skador.

 

UTRUSTNING

Lagen ska ha en från varandra skiljaktig dräkt. Om domaren bedömer dräktfärgerna för likartade skall bortalaget byta dräkt. Målvakten skall ha från lagen avvikande tröjfärg.

Benskydd skall användas av spelarna. Det är förbjudet att använda fotbollsskor med skruvdobbar och en spelare får inte bära någon form av föremål som kan vara farligt för sig själv eller övriga spelare.

 

SPELTID

Speltiden skall uppdelas i två halvlekar om vardera 20 minuter. Domaren skall tillåta lagen en halvtidspaus om max 5 minuter.

 

SPELARE

Lagen skall bestå av 1 målvakt och 6 utespelare, samt obegränsat antal avbytare. Byte av spelare får ske under hela matchen. Bytet skall ske vid mittlinjen, utanför sidlinjen. Antal byten av utespelare är obegränsat, vilket innebär att utbytt spelare får återinträda i spelet igen.

 

DOMARE

Varje match leds av en domare. Finns funktionärer att tillgå kan dessa agera linjemän på domarens uppmaning. Domarens beslut är utan apell. Domaren skall före matchstart infordra laguppställningar från respektive lag. Inlämnad laguppställning upptagandes de aktuella spelarnas namn är nödvändig om skada skulle inträffa, eller om bestraffning och påföljdsärende skulle bli aktuellt.

 

Domararvode skall betalas före matchstart.

Domaren skall vara klädd i traditionella domarkläder.

 

INKAST

Mål kan inte göras direkt från inkast.

 

STRAFFSPARK

Vid straffsparksavgörande skall olika spelare slå samtidiga straffar (5 st).

 

 

 

 

OTILLÅTET SPEL / ÅTGÄRD

(Generellt tillämpas Svenska Fotbollsförbundets regler)

 

Det är otillåtet att:

·        sparka eller försöka sparka en motspelare – Direkt frispark

·        fälla eller försöka fälla en motspelare genom att sätta krokben för denne eller genom att böja sig ner framför eller bakom spelaren – Direkt frispark

·        hoppa mot en motspelare – Direkt frispark

·        angripa en motspelare på ett våldsamt eller farligt sätt – Direkt frispark

·        angripa en motspelare bakifrån, utom när denne spärrar vägen till bollen – Direkt frispark

·        slå eller försöka slå en motspelare eller spotta på denne – Direkt frispark + utvisning

·        hålla fast en motspelare – Direkt frispark

·        knuffa en motspelare – Direkt frispark

·        göra ”hands” d.v.s. slå till eller dra med sig bollen med handen eller armen – Direkt frispark

·        avsiktligt göra ”hands” – Direkt frispark. (Sker ovanstående förseelse inom det egna straffområdet – Straffspark)

·        angripa en motspelare på ett okorrekt sätt, d.v.s. med skuldran, när bollen inte är inom räckhåll och spelarna inte försöker spela den – Indirekt frispark

·        hindra en motspelare avsiktligt, utan att själv spela bollen, t.ex. springa mellan motspelaren och bollen eller placera sig så att motspelaren hindras från att komma fram – Indirekt frispark

·        när målvakten, i eget straffområde, från det ögonblick denne fått kontroll över bollen med händerna, tar mer än 4 steg medan denne håller, studsar, kastar upp bollen och fångar den igen utan att släppa den till spel eller efter att ha fått kontroll över bollen med händerna (före, under eller efter de 4 stegen) släppt bollen till spel och därefter på nytt vidrör eller spelar bollen med händerna utan att någon medspelare utanför straffområdet eller motspelare, oavsett var, vidrört eller spelat bollen eller om bollen är i spel och målvakten håller den i mer än 4 sekunder – Indirekt frispark

 

En spelare skall utvisas om denne:

·        uppträder på ett sätt som, enligt domaren, bara är avsett att fördröja spelet för att vinna tid till fördel för det egna laget

·        vid upprepade tillfällen bryter mot reglerna

·        genom ord eller gester visa sitt ogillande mot domarens beslut

·        göra sig skyldig till annat olämpligt uppträdande

·        gör sig skyldig till våldsamt eller obehärskat uppträde eller allvarligt otillåtet spel

·        använder grovt eller försmädligt språk

·        utvisningstiden är 5 minuter eller vid grov förseelse matchstraff

 

Om en spelare utvisas för resten av matchen och domaren bedömer förseelsen som grov skall spelaren, av domaren, rapporteras till arrangören samt avstängas under pågående utredning.

 

Utvisad spelare får ej ersättas under pågående match.

 

En spelare som utvisas för resten av matchen får inte uppehålla sig på eller vid spelarbänkarna, eller i omedelbar närhet av spelplanen.

 

 

ÖVRIGT

Lagen bör se till att ”första förband” finns tillgängligt. Kylpåse eller motsvarande bör finnas tillhands om skada inträffar och där nedkylning kan bidra till minskad blödning.

Vid allvarlig skada som föranlett läkarbesök skall den skadade snarast kontakta arrangören för anmälan av idrottsskada.

Därför är det viktigt att vara medlem, icke medlemmar får ej ersättning för skada.

Domaren bör vid skada kunna tillhandahålla aktuell skadeblankett, som lämnas till den skadade.

 

LOKALA TILLÄGG

 

LICENCERADE SPELARE
Årets serie tillåter divisionsspel i division 6 och division 7 

 

LÅN AV SPELARE

Man får aldrig låna in spelare så man blir fler än motståndarlaget. Ex. Motståndarlaget har fullt lag = 7 spelare. Det egna laget endast 5, man får då max låna in 2 spelare.

Motståndarlaget avgör om tänkta lån får deltaga i matchen.

 

WO

WO är vinst / förlust med 5-0 / 0-5

Endast ett WO godtages per säsong, som dessutom bestraffas med 100 kr att betalas till Avesta Korpen. Lämnar laget sitt andra WO utesluts detta lag.

 

SPEL TILL MÅLVAKT

Boll får spelas till målvakten, dock endast ner till knähöjd. Om målvakten tar bollen med händerna bestraffas det med indirekt frispark.

 

INSPARK

Inspark får ske över planens mittlinje.

 

STRAFFSPARK

Straffspark sker från en punkt 9 meter från mållinjen. Samtliga spelare ska vara 3 meter bakom straffläggaren. Vid ev. målvaktsretur får alla spelare ingripa. Vid ev. stolpe eller ribba retur får EJ straffläggaren röra bollen.

 

FRISPARK

Motståndarlagets spelare får inte stå närmare än 5 meter från frisparksläggaren. Domaren avgör genom tydlig dubbelsignal om och när bollen skall spelas. Frispark skall vara fördel.

 

INKAST

Vid inkast från medspelare får målvakten ej ta bollen med händerna.

 

AVSPARK

Mål får göras direkt på avspark.

 

PROTEST

Skall vara inlämnad till domare eller kansliet inom 24 timmar.

 

”Lycka till och var rädda om varandra”

  

Uppdaterad: 29 JUL 2017 09:34 Skribent: Ann-Marie Rosenblom

SISU_Webb_IF_190X190_samverkan

 

 

Postadress:
Korpförening Avesta - Korpen
Myrgatan 10
77431 Avesta

Kontakt:
Tel: 022654950
E-post: This is a mailto link

Se all info